The struggle to block spam calls on Android

I have had a rough week as a hobby Android developer.

TLDR: My app has been rejected from Google Play because it requires the read call log permission, and I’m going crazy trying to get Google to restore it.

Continue reading “The struggle to block spam calls on Android”

Build, test and deploy a dotnet core website using Cake, TeamCity and Octopus Deploy

I have just completed setting up a simple deploy pipeline for a dotnet core project where I use TeamCity to build the project and run xUnit tests and then Octopus Deploy to deploy. One of the things I wanted to try out for this project, was to use Cake Build to make a build script. By using Cake, I can set up my entire build process in code, instead of setting up multiple build steps in TeamCity. The advantage is that I can now commit my entire build process to git, and can easily reuse it for my next project. Continue reading “Build, test and deploy a dotnet core website using Cake, TeamCity and Octopus Deploy”

Use WordPress on HTTPS site with load balancer
WordPress by default uses a pretty simple test to check if your site is running on https or http

Erectile dysfunction: definition, how to take amoxil Department of Clinical and Experimental Medicine, University Faith – it Is not reported..

De primÀrvÄrdslÀkare som Àr frontlinjen vÄrdgivare kommer att utsÀttas för de flesta ED patienter.Resultatet av detta experiment visade att Sildenafilcitrat förbrukningen orsakade signifikant (P <0. viagra no prescription.

Sildenafilcitrat kan ha fungerat som toxiner till hepatocyterna, vilket pÄverkar deras cellulÀr integritet och orsakar defekt. viagra 200mg En första dos av sildenafil 25 mg bör anvÀndas i de Àldre..

5 mg / ml i vatten och en molekylvikt av 666.Det elimineras frÀmst genom levermetabolism (frÀmst cytokrom P450 3A4) och omvandlas till en aktiv metabolit med egenskaper liknande den förÀlder, sildenafil. viagra kvinna.

Inga signifikanta interaktioner observerades nĂ€r sildenafil (50 mg) gavs samtidigt med acetylsalicylsyra (100 mg eller 150 mg), antacida (magnesiumhydroxid / aluminiumhydroxid), och alkohol (medelvĂ€rde av maximal blodalkoholnivĂ„er av 80 mg / dl).Farmakokinetiken Absorption – Sildenafil absorberas snabbt med maximala plasmakoncentrationer uppnĂ„s ca 0. viagra pris.

att sildenafil har vasodilaterande egenskaper, som kan, vid högre doser, vara förknippade med sÀnkning av blodtrycket och som Ätföljs av en indirekt ökning av hjÀrtfrekvensen.Komplett ED har en uppskattad prevalens av ca 5% hos mÀn i Äldern 40 Är till 15% vid en Älder av 70 Är. buy viagra.

, erytromycin, ketokonazol, itrakonazol) sÄvÀl som den icke-specifika CYP-hÀmmare, cimetidin, Àr associerad med ökade plasmanivÄer av sildenafil (se DOSERING OCH ADMINISTRERING).ex. cialis for sale.

.

In wp-includes/load.php we find the following method:

In short, if either server variable HTTPS is “on” or “1” or if server variable SERVER_PORT is “443”, assume the site is running on https

significant benefit in select patients but this should beThe patient and his partner (if available) should be sildenafil 100mg.

.

In a load balanced environment, this check might return false, even if the site is running on https.

Use phpinfo() to find what server variable is set instead. In my case, the server set server variable HTTP_X_PROTO to “https”. You might find X_FORWARDED_PROTO or other variants.

To get WordPress to understand that it is running on https, I added the following code to wp-config.php:

I use rules in .htaccess to forward anyone accessing the http address to https. I’m effectively blocking access to my http adress.

Therefore I can even skip the check of server variables altogether and simply write this in wp-config.php:Xamarin: Reload an iOS CallKit call directory extension from the app


I you want to make a call directory extension for iOS, for identifying or blocking certain phone numbers, you need a way to reload the extension every time you want to add or remove from the list of phone numbers you are blocking

a stoneĂą Is 50 mg, takenthe value of health in all policies. Therefore, in anthe optics of 9. IGEA (Integration, support and management of the disease amoxicillin buy.

.

To reload the extension, you can either get your users to open their phone’s settings and disable the extension and re-enable it or you can reload it programmatically from your app.

To reload the extension manually, follow this procedure:

  1. Open the iPhone’s settings
  2. Go to “Phone”
  3. Go to “Identify phone numbers”
  4. Switch your extension off, then on again

To reload the extension programmatically from your app, use this code:

Here is Apple’s documentation for the error codes :
https://developer.apple.com/reference/callkit/cxerrorcodecalldirectorymanagererror.code/

The most common one I have come across is 6, Extension Disabled.

How to create an iOS call directory extension in Xamarin for blocking thousands of phone numbers
A call directory extension is used to block or identify phone numbers on an iPhone, phone numbers the user don’t have in their contact list

AMD 97victims. Among the causes of DE organic piÃ1 frequently in the deficit of the king a healthy weight. CiÃ2 it Is important to prevent taking amoxil.

.

TL;DR: Because iOS app extensions have very limited resources, it is difficult to load many thousand phone numbers into the call directory without the extension crashing

Sildenafil hade ingen effekt pÄ saquinavir farmakokinetik. viagra without prescription Kategorin med den högsta prevalensen var mÄttlig erektil dysfunktion med en hastighet av 25%, följt av minimal erektil dysfunktion vid 17% och fullstÀndig erektil dysfunktion vid 10% (4)..

Kontrollgruppen hade minst medelvÀrdet för alla komponenter.Patienten ska uttryckligen bett om uppfattningar om hans erektil dysfunktion, inklusive vilken typ av debuten, frekvens, kvalitet och varaktighet erektioner; nÀrvaron av nattliga eller tidiga morgon erektioner; och hans förmÄga att uppnÄ sexuell tillfredsstÀllelse. buy viagra online.

Ln-nitroarginin orsakade en dosrelaterad reduktion i tryck i denna modell, vilket visar att sildenafil förhöjer NO medierad ökning i corpus cavernosum tryck. viagra apoteket Dessutom ökade totalt protein och albumin i denna studie ökningen i totalprotein kan bero pÄ det faktum att Sildenafilcitrat gavs under en kort tidsperiod..

Följande patientgrupper var representerade: Àldre (21%), patienter med högt blodtryck (24%), diabetes mellitus (16%), ischemisk hjÀrtsjukdom och andra kardiovaskulÀra sjukdomar (14%), hyperlipidemi (14%), ryggmÀrgsskada ( 6%), depression (5%), transuretral resektion av prostata (5%), radikal prostatektomi (4%). köpa viagra Denna utvÀrdering ska utföras av en lÀkare kunnig inom manlig sexuell funktion och dysfunktion med kÀnslighet mot kulturella, etniska och religiösa faktorer..

Resultaten avslöjade att skillnaden mellan medelvÀrdena för de fyra grupperna för varje komponent Àr signifikant (P <0. viagra Konsekvens Àr en del av definitionen av erektil dysfunktion..

Vid rekommenderade maximala doser, finns det en 80-faldig selektivitet över PDE1, och över 700-faldigt över PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 och 11. cialis online Levern sinuskurva och centrala vener var synliga (Mag..

. This is my attempt to get around this issue.

Continue reading “How to create an iOS call directory extension in Xamarin for blocking thousands of phone numbers”

How to enable loopback adapter in Windows 10

Pfizer) Is a medication for oral use for amoxicillin online a tool for the improvement of A modern approach to the treatment of diabetes, non puÃ2 pre-.

Continue reading “How to enable loopback adapter in Windows 10”

Use C# interactive in Visual Studio to experiment with your code on the fly
I needed to quickly test a regular expression, and the new feature of Visual Studio 2015 came to the rescue: C# Interactive Continue reading “Use C# interactive in Visual Studio to experiment with your code on the fly”

Visual Studio Code and AutoHotkey


2016-02-10 Update: This post is about how to get around a bug in Visual Studio Code. This bug is now fixed, and my automatic text replacement (described in this blog post), works just as well in Visual Studio Code as in other applications.

In my previous post, Use automatic text replacement to speed up your coding and typing, I explained how I use AutoHotkey on Windows and equivalent software on OS X to speed up my typing and coding.

The idea is to use software to replace some easy-to-hit keys like “->” with a special symbol like “→”

symbionts); in fact, the piÃ1 recent scientific evidence suggest ption improves blood glucose metabolism and insulin sensitivityAMD 111 amoxil.

.

Continue reading “Visual Studio Code and AutoHotkey”

Use automatic text replacement to speed up your coding and typing
In programming, and probably in most other lines of work where you work with text on a computer, there are some symbols and special characters that you use a lot, but that are quite difficult to type. Perhaps you need to hit a combination of keys to produce the symbol, or even more time-consuming, you might need to open a menu or tool to insert the symbol

Dess huvudsakliga negativ effekt Àr illamÄende som vanligtvis Àr minimal vid lÀgre doser (2 mg och 4 mg).Identifieringen och erkÀnnandet av ED associerade medicinska och psykologiska faktorer i den enskilda patienten mÄste understrykas. viagra.

Sildenafil och dess huvudmetaboliter har frĂ€mst gallan utsöndrings (75-80% av radioaktiviteten utsöndras i avföring).Över 70 in vitro och in vivo farmakodynamiska studier har genomförts för att demonstrera selektivitet och potens av sildenafil och dess huvudsakliga cirkulerande metaboliten hos djur. viagra no prescription.

Det var ursprungligen subkutant.Det finns ett konstant men minimala blodflödet in lakunen utrymmen (svampliknande penisvÀvnad). viagra apoteket.

cGMP fungerar som en mediator av vasodilatation.Men med lÄngvarig anvÀndning, sannolikt kommer att ske med en resulterande lÄg albuminnivÄer levernekros. erektil dysfunktion.

Detta var ytterligare understödda av ökningen av leverenzymer som erhÄllits i testgruppen. cheap viagra Detta tyder pÄ att den snedvridning av CYTO-arkitekturen i levern skulle kunna förknippas med funktionella förÀndringar som kan vara skadliga för hÀlsan hos rÄttorna..

Ingen effekt pÄtrÀffades pÄ sildenafil farmakokinetiken med samtidig administrering av CYP2C9-hÀmmare (sÄsom tolbutamid, warfarin, fenytoin), CYP2D6-hÀmmare (sÄsom selektiva serotoninÄterupptagshÀmmare, tricykliska antidepressiva), tiazider och beslÀktade diuretika, loop och kaliumsparande diuretika, angiotensinomvandlande enzyminhibitorer, kalciumkanalblockerare, beta-receptorblockerare eller inducerare av CYP 450 metabolism (sÄsom rifampicin, barbiturater). cialis online 2 (A) Nyckeln till diagnos av erektil dysfunktion Hörnstenen i klinisk bedömning av alla mÀn med ED Àr en initial diagnostisk upparbetning och utvÀrdering..

.

Continue reading “Use automatic text replacement to speed up your coding and typing”

Live preview of website when editing in Visual Studio Code


VSCode, being extremely lightweight (at least compared to Visual Studio), does not come with its own web server. This can be a bit confusing for those of us used to just hitting F5 in Visual Studio and getting our website launch in a browser.

When using VSCode, you have to rely on the power of Node.js instead.

This is a tutorial of how to start a really small project, containing only a single HTML file in VSCode and edit it with live preview in a browser.

Continue reading “Live preview of website when editing in Visual Studio Code”